Panther 600 1953

Delarna som fattas är hjul, tank, skärmar, förgasare,  magnetgenerator, hastighetsmätare, stötstänger, stötstångsrör. 
Missing parts are wheels, tank, mudguards, carburator
magnet generator pushrods and pushrodtube. 

2014-10-21

After a tip from Bertil Bondesson to look for " Motorcykel i Skogen " Motorcycle in the wood on the net I found pictures of a Panther in a blogg which should be on a felling in the mid of north Sweden. I wrote to the blogger and told him I was interested in the Panther and after a couple of months he answered and asked what I wanted. My answer was I want to go up and take care of the bike and after a couple of weeks I got an answer and a map so I could find it.


Efter ett tips från Bertil Bondesson om att leta på nätet efter" Motorcykel i Skogen ". Där fann jag bilder på en Panther som enligt bloggaren som lagt upp bilderna skulle stå på ett hygge i Norrlands inland.
Jag skrev till bloggaren att jag var intresserad och efter ett par månader svarade han och undrade vad jag ville. Jag svarade att jag ville åka och ta reda på motorcykeln om den fanns kvar och efter ytterligare några veckor kom svar och en kartskiss på var den fanns.2015-05-12

A couple of months later when the snow was gone I went up and found it 150 meters out on a felling, I spoke to the neighbors and they told me who owned it but he had never seen the bike so I told him I take care of the bike.

It took me a couple of hours to get it in my car and after an hour rest I went home.

Ett par månader senare när snön gått bort åkte jag upp och letade på den och den stod ca 150 m ut på ett hygge, jag pratade med grannarna och fick tips om vem som ägde den. Jag försökte ringa men på grund av min telefonoperatörs urusla täckning i Norrland så var jag tvungen att åka 12 mil ut mot kusten för att kunna ringa. Ringde frugan som spårade den påstådde ägarens mobilnummer och när jag ringde honom hade han ingen aning om Panthern. Jag sa till honom att jag åker upp och hämtar den så blir det i alla fall ett vrak mindre på platsen.

Det tog mig ett par timmar att släpa ut den till bilen och lasta den och efter att ha vilat en timme bar det av hemåt.

2015-05-13

It was a trip for 20 hours and 180 Swedish mil around 1080 miles but now I have a Panther 600 from 1953 in my workshop and started to restore it.

Det blev en resa på 20 timmar och 180 mil men nu står det en Panther 600 från 1953 i garaget och jag har påbörjat renoveringen.

2015-06-14

Dismantle has started with engine and after a month in diesel I got head and barrel apart but the exhaust rocker does not move so the head is still in diesel late oktober. The piston has exploded and the rollers from big end are missing. Had problem to get the crankset moving but after some persuasion I got the crankcase apart.

Demontering påbörjad av motorn, efter 1 månad i diesel lyckades jag sära på cylinder och topp men jag lyckas inte få loss avgasvippan så toppen ligger fortfarande i slutet av oktober i en hink med diesel. Kolven har exploderat och rester låg i oljetråget. Rullarna i vevstakslagret har malts sönder och försvunnit, rester fanns i oljetråget. Vevpartiet satt fast men släppte efter lite övertalning och jag fick isär vevhuset. Verkar som man smort med vägdamm sista tiden med tanke på vad som fanns i vevhus, registerkåpa och transmissionskåpa.

 

Not much left of speedo but I found one on a autojumble for 5 pounds.

Hastighetsmätaren är som synes inte mycket kvar av men hade turen att köpa en renoverbar på en marknad för 50 kronor.

2015-10-07

Trying to get tge gearbox apart but now mid november no luck.

Börjar försöka dela på växellådan men hittils ( mitten av nov ) utan framgång.

Clutch is easier and it's just to get new clutch plates and new and two new gearwheel.

Kopplingen går lättare och här är det bara att skaffa nya lameller och ett två nya drev.

2016-01-21

Has derusted parts at Jerry an engine restorer in Smedjebacken.

Har avrostat delar hos Jerry i Smedjebacken

and got more parts from Gunnar Schröder in Romboland and ordered the rest from Draganfly which has alot of parts for Burman BA and BAP gearboxes and also a translation table between AMC/Vincent, Ariel and Panther partnumbers.

och hämtat mer delar hos Gunnar Schröder i Romboland och beställt resten hos Draganfly som har en bra sortering av delar för Burman BA och BAP lådor och även en översättningstabell mellan AMC/Vincent, Ariel och Panthernummer.

2015-08-05

The head has been in diesel since june but the exhaust rocker is still not moving. But 30:e of oktober it strted to move and today november 1 i got it out. Have a look on pictures and you will understand why. Will need new valve seats and new springs and valveguides are ordered from the club.

Toppen har legat i diesel sen i början av juni men avgasvippan vill inte lossa. I förrgår 30 okt började den äntligen ge med sig och idag 1 nov fick jag loss den. När man ser rosten på axeln är det kanske inte så konstigt att det satt fast. Kommer nog att behöva nya ventilsäten också. Nya ventiler fjädrar och styrningar beställda.

2015-08-26

New big end is made by Stig in Axvall and a new piston.

Nytt vevstakslager tillverkat av Stig i Axvall, ny kolv från samma firma. En HD sida kolv +0.40

2015-10-07

Barrel rebored at Borlänge MotorRenovering, and barrel painted with heat resistent color and hardened in the owen.

Cylindern borrad av Borlänge MotorRenovering, och målad med värmetålig färg och härdad i ugnen.

 2015-11-05

Crankcase welded and the missing parts for the head came from Bertil Bondesson.

Vevhuset inlämnat på svetsning.
Delarna som fattades till toppen kom från Bertil Bondesson.

2015-12-20

Found correct headlamp and bearings for the crank.

Fick tag på korrekt lykta och ramlager till vettiga priser.

Arbete pågår. under construction.